A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény megalapítója Nagyné Starcz Terézia (1943–2013) volt, aki az 1990-es években kezdte gyűjteni a helyi sváb származású családoktól a régi bútorokat, háztartási és használati tárgyakat, ruhákat, textileket, fényképeket, iratokat. „Tercsi néni” a Hagyományőrző Kör Asszonykórusának vezetőjeként és a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaként hirdette és képviselte a gyűjtemény ügyét. Az első években több száz tárgy gyűlt össze, szükségessé vált tehát egy önálló kiállítóhelyiség és egy muzeális intézmény megalapítása. Ez végül 2000-ben, az akkori Budakeszi Önkormányzat és az Erkel Ferenc Művelődési Központ támogatásával valósulhatott meg.

A gyűjtemény mai otthona, a Fő utca 127. alatti épület az 1970-es évek végéig lakóház volt, később Munkásmozgalmi Múzeummá alakították. Az 1990-es években a zeneiskola működött benne, de 2000-ben már üresen állt, így ebben az épületben kapott helyet Nagyné Starcz Terézia gyűjteménye, és így jött létre a Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény. A gyűjtemény leltározását és a kiállítás berendezését Dr. Darkó Jenő muzeológus vállalta. A három helyiségből álló kiállítótérben két lakószobát és egy konyhát rendeztek be, egy különálló helyiségben mezőgazdasági eszközöket mutattak be.

Az alapító halála után, 2014-től az intézmény a Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásába került át, a gyűjtemény vezetője Nádas Anna lett. Az azóta eltelt időben sikerült az épület részleges belső felújításával, és a megfelelő raktár- és foglalkoztatóhelyiségek kialakításával megteremteni egy új kiállítási koncepció előfeltételeit. Folyamatban van a gyűjtemény revíziója, és a jelentős kép- és dokumentumanyag feldolgozása is.

Intézményünk számos közösségi eseményt és múzeumpedagógiai programot szervez és negyedévente megjelenő helytörténeti újságot ad ki. A Budakeszi Helytörténeti Gyűjtemény tájházként működik, tagja a Tájházszövetségnek.

Hits: 177

Pin It on Pinterest